Foto: Martina Gasser


2007, Tiroler Tageszeitung, Josef Franz Würlinger Preis, Innsbruck

Josef Franz Würlinger Preis; Martina Gasser


All contents © Martina Gasser (Bildrecht)