Foto: Martina Gasser; paintings; Malerei

Foto: Martina Gasser; Malerei; Painting
Polizid
2004, Acryl auf Molino, 68 x 60
cm
(in Privatsammlung)

All contents © Martina Gasser (Bildrecht)